Afet ayni yardım dayanışmalarında afet bölgelerine ayni yardım gönderirken dikkat edilmesi gereken bir kaç noktaya sizler için değindik. 

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla 2014 yılında AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) oluşturulmuş ve son olarak 15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6053 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile TAMP güncellenmiştir.

TAMP’a göre “Afet Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu”nun ana çözüm ortağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olup afetzedelere yapılan ayni bağışların toplanması, depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.

 

Afetlerde, sivil toplum kuruluşları, firmalar veya şahıslar tarafından gönderilecek olan ayni yardımların kurumların belirlemiş olduğu depo veya dağıtım noktalarına göndermeleri büyük önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ayni yardımlar gönderilirken depolara elleçleme, ayrıştırma ve ihtiyaç tespiti yapılmadan malzeme gönderimi yapılması depolarda işgücünün ayrıştırma ile vakit kaybetmesine, sınırlı olan depolama alanların gerek duyulmayan ya da ihtiyaç fazlası malzeme ile işgal edilmesine, uzayan tır indirme süreleri nedeniyle tır trafiği oluşmasına ve bu şartlar dâhilinde ihtiyaç duyulan malzemelerin depoya alınmasının ve depodan depremzedelere ulaştırılmasının gecikmesine neden olmaktadır.

Afet bölgelerinde yukarıda bahsedilen hususların önüne geçilmesi adına yurtiçi ve yurtdışı Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan ve AFAD’a teslim edilmesi gereken çadır, battaniye, yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, kömür ve odun dışındaki ayni yardımların ana transfer depolarına yönlendirilmesi, yola çıkmadan önce ilgili kurumlar ve Bakanlık ile irtibatlı olunması kritik seviyede önemli hale gelmektedir.

Sonuç olarak baktığımızda, sivil toplum kuruluşları, firmalar veya vatandaşlar tarafından gönderilecek olan ayni yardımların, gereksiz tır/kamyon trafiği, afet bölgesindeki depolarda gereksiz zaman ve iş gücü kaybı, yardımların dağıtımında koordinasyonun sağlanması gibi konularda, kurumlarla irtibat halinde olmak ve paketleme yapılırken eşya grubuna göre paketleme yapmak afet bölgesinde işleri hızlandıracaktır.