unesco-bayrak-travelmugla

Muğla sınırları içerinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan antik kentler

KALICI LİSTE

Letoon Antik Kenti

Seydikemer’in Kumluova Mahallesi’nde bulunan Letoon antik kentinin MÖ yedinci yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Letoon Antik Çağ’da Likya’nın dini merkezi konumundadır. Bu kutsal alandaki Leto, Apollon ve Artemis tapınakları tarihi açıdan çok önemlidir.

Letoon Antik Kenti hakkında ki Letoon Antik Kenti ve Efsanesi yazımıza göz atabilirsin.

GEÇİCİ LİSTE

  1. Bodrum, Bodrum Kalesi / 2016
  2. Yatağan, Stratonikeia Antik Kenti / 2015
  3.  Köyceğiz, Kaunos Antik Kenti / 2014
  4.  Milas, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı / 2012
  5. Milas, Beçin Ortaçağ Kenti / 2012
  6. Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Pınara Antik Kenti- Tlos Antik Kenti) 2009

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi, 1406-1522 yılları arasında Saint Jean Şövalyeleri tarafından üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerinde, iki liman arasında inşa edilmiştir. Kalenin yapımında, depremde yıkılmış olan dünyanın yedi harikasından biri Mausoleion’un taşlarını kullanmışlardır. Kalede, Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman ve İspanyol (Yılanlı) kuleleri bulunmaktadır. Rodos adası 1522 yılında Türkler tarafından alındıktan sonra, şövalyeler Bodrum ve çevresini 5 Ocak 1523’de terk etmişlerdir. 1895’den itibaren hapishane olarak kullanılan Kale, Fransız ve İngilizlerin I. Dünya Savaşı sırasında 26-28 mayıs 1915’de bombalamaları ile yarı yıkık hale gelerek terk edilmiştir.

Bodrum Kalesi hakkındaki Bodrum Kalesi ve Su Altı Arkeoloji Müzesi” başlıklı yazımıza göz atabilirsin.

https://www.instagram.com/p/BotfmuAnKnE/

Stratonikeia Antik Kenti

Stratonikeia kent merkezinde yapılan kazı ve araştırmalar, Geç Bronz Çağı’ndan günümüze kadar yerleşimin olduğunu göstermektedir. Yerleşmenin adı sırasıyla; Hititler Dönemi’nde Atriya, Arkaik ve Klasik Dönemde Khrysaoris ve Idrias, Hellenistik Dönemde Stratonikeia ve son dönemde ise Eskihisar olmuştur.

Stratonikeia Antik Kenti hakkındaki “Stratonikeia-Aşkın Ölümsüzleştiği Gladyatörler Şehri” başlıklı yazımıza göz atabilirsin.

Kaunos Antik Kenti

Antik Çağ’da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiştir.  

Kaunos Antik Kenti hakkındaki “Kaunos Antik Kenti- Byblis Efsanesi” başlıklı yazımıza göz atabilirsin.

 

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı

Milas İlçe Merkezinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı; Temenos Duvarı, Menandros Onur Sütunu, Podyum ve Mezardan (Taşıyıcı Oda, Mezar Odası, Lahit ve Dromos) oluşmaktadır. Antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve günümüze “Mozole” (Mausoleum) kavramını taşıyan, “Halikarnas Mozolesi”nden (Halicarnassus Mausoleum) daha erken bir dönemde, aynı boyutlarda Mausolus’un babasına ait olan ve günümüze kadar ulaşabilmiş tek örnek olması bakımından Anıt, eşsiz bir değer taşımaktadır.

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı hakkındaki “Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı” başlıklı yazımıza göz atabilirsin.

Beçin Ortaçağ Kenti

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik yapmış olan Beçin şehri, Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Kent, çoğu 14. ve 15. yüzyıldan kalma eserleri ile erken dönem Batı Anadolu mimarisi hakkında değerli bilgiler vermektedir.

Beçin Ortaçağ Kenti hakkındaki “Beçin Kalesi ve Ortaçağ Kenti” başlıklı yazımıza göz atabilirsin.

Pınara ve Tlos Antik Kentleri

Antik Yazar Stephanus’un, Byzantion Menekrotes’ten yaptığı alıntıya göre kentin adı, Xanthos’un nüfusu çok artınca yaşlılardan bir grubun Kragos Dağı’nın yüksekçe bir tepesinde bir kent kurup adına da yuvarlak anlamına gelen ‘Pınara’ demelerinden, kaynaklanmaktadır. Kentin erken döneme ait kalıntıların bulunduğu yukarı akropolün gerçekten yuvarlak biçimli olması, bu söylencenin gerçeklik payına işaret etmektedir. Kentin adı Likçe yazıtlarda ‘Pinale’ olarak geçmektedir. Günümüzde ise antik kentin yakınındaki köyün adı olan Pınara’yı çağrıştırmaktadır.

Seydikemer’in Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Tlos antik kenti Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olup, Likya Bölgesi olarak bilinen coğrafyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. MÖ 14. yüzyıl Hitit belgelerinde Dlawa, Likya yazıtlarında ise Tlawa olarak kayda geçen antik kentin girişindeki akropol, doğaya hakim görüntüsü ile görenleri fazlasıyla etkiler.

Pınara Antik Kenti hakkındaki “Pınara Antik Kenti”

Tlos Antik Kenti hakkındaki “Tlos Antik Kenti- Pegasusun Kenti” başlıklı yazılarımıza göz atabilirsin.